Dimensions
Wing span 8,1 m
Wing area 10 m2
Surface wing loading 48 kg/m2
Aircraft lenght 6,45 m
Aircraft height 2,28 m
Cabin width 1,3 m

Weight information
Empty weight 285 kg/307,5 kg
Maximum take-off weight 450 kg/472,5 kg
Fuel tank volume 90 l
Fuselage cargo space 20 kg
Load factors +4g/-2g

Control deflections
Elevator +25°/-20°
Rudder +30°/-30°
Ailerons 30°up/15°down
Flaps 15°, 25°, 40°

Speed information
VS0 stalling speed with flaps 60 km/h EAS
VS stalling speed without flaps 80 km/h EAS
VA manoeuvering 166 km/h EAS
VF maximun flaps 139 km/h EAS
VC cruising speed 214 km/h EAS
VNE speed not exceeding  270 km/h EAS

Engine
ROTAX 912 UL 80 HP
ROTAX 912 ULS 100 HP
ROTAX 914 115 HP
Rozměry
Rozpětí 8,1 m
Plocha křídla 10 m2
Plošné zatížení 48 kg/m2
Délka letounu 6,45 m
Výška letounu 2,28 m
Šířka kabiny 1,3 m

Hmotnosti
Prázdná hmotnost 285 kg/307,5 kg
Maximální vzletová hmotnost 450 kg/472,5 kg
Objem palivových nádrží 90 l
Zavazadlový prostor v trupu 20 kg
Provozní násobek +4g/-2g

Výchylky kormidel
Výškovka +25°/-20°
Směrovka +30°/-30°
Křidélka 30°up/15°down
Klapky 15°, 25°, 40°

Rychlosti
VS0 pádová s klapkami 60 km/h EAS
VS pádová bez klapek 80 km/h EAS
VA manévrovací 166 km/h EAS
VF maximální s klapkami 139 km/h EAS
VC návrhová cestovní 214 km/h EAS
VNE nepřekročitelná 270 km/h EAS

Motor
ROTAX 912 UL 80 HP
ROTAX 912 ULS 100 HP
design ld tisk vysoké mýto
JIRLET s.r.o. © 2010